W czym pomagam?

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy,
gdy zauważysz takie problemy, jak:

 • brak zrozumienia własnego zachowania, myśli lub emocji
 • depresja, obniżony lub zmienny nastrój, rozdrażnienie, napady złości bądź płaczu
 • spadek zainteresowań, poczucie braku sensu działań
 • kryzys w rodzinie, bliskim związku
 • ciągłe zmęczenie i brak energii do podejmowania codziennych czynności
 • nasilony stres i poczucie nadmiernego obciążenia
 • brak motywacji do podjęcia dowolnej aktywności
 • podejmowanie ryzykownych zachowań
 • niska samoocena, brak pewności siebie
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • poczucie samotności lub smutku
 • lęki związane z wychodzeniem z domu, podróżowaniem, przyszłością
 • natrętne i niechciane myśli lub zachowania
 • przemoc
 • trudność w podejmowaniu decyzji w dowolnym temacie
 • cierpienie związane z chorobą własną bądź bliskiej osoby
 • kłopoty z pamięcią, koncentracją, efektywnym myśleniem lub snem
 • trudne doświadczenia straty (np. śmierć, rozwód, utrata pracy)
 • inne niepokojące Cię objawy.
Zobacz więcej

Kim jestem?

Nazywam się Karolina Oszmiańska-Banasik

Pracuję jako psycholog i terapeuta. Szalenie cenię sobie autentyczność oraz życzliwość w kontakcie z drugim człowiekiem. A do tego wierzę, że małymi krokami można przejść naprawdę długą drogę.

Obecnie uczestniczę w programie certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Skoncentrowanych na Rozwiązaniach (PST TSR). Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach.

Gdzie zdobywałam wiedzę i umiejętności? Najważniejsze miejsca to:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu (dyplom magistra psychologii, rok 2010),
 • Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie,
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Gdzie zdobywałam doświadczenie zawodowe? Najcenniejsze miejsca to:

 • konsultacyjny Punkt Pomocy On-Line, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego w ramach programu „Szkoła E-Pomocy”,
 • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej w Widzinie,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Słupsku,
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny w Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, gdzie aktualnie pracuję,
 • własna praktyka psychologiczno-terapeutyczna – prywatny gabinet psychologiczny w Słupsku.
Prywatnie jestem żoną i mamą. Mój dom, to moje osobiste miejsce mocy, które odkrywam i pielęgnuję każdego dnia na nowo z bliskimi osobami. Dbam o równowagę w życiu oraz odpoczynek jeżdżąc na rowerze, słuchając muzyki lub spacerując niespiesznie.

Jak pracuję?

Z przyjemnością obserwuję, jak małe kroki, powodują duże zmiany.

Terapia, w której się specjalizuję, to krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR). Co to oznacza? W praktyce terapia zazwyczaj nie przekracza 10 spotkań. W tym czasie wspólnie szukamy tego, co działa. Naprawiamy tylko to, co nie działa. Polepszamy perspektywę i wzmacniamy korzyści w codziennych momentach. Fascynuje mnie to podejście pełne mocy, osobistych umiejętności do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami i odkrywania skutecznych rozwiązań.


Zastanawiasz się co to jest psychoterapia?
Zapoznaj się z publikacją "Psychoterapia po ludzku" dostępną tutaj.

Formy pomocy

Porady psychologiczne

Spotkania, które umożliwiają rozeznanie w problemie i sytuacji, określenie potrzeb i wybór najbardziej efektywnej formy pomocy. Porada opiera się na edukacji i doradztwie. Najczęściej są to jednorazowe lub dwu-, trzykrotne spotkania z psychologiem. Konsultacje bywają początkiem terapii.

50 minut

150 zł

Wsparcie psychologiczne w kryzysie

Spotkania dla osób lub rodzin doświadczających niespodziewanych, szczególnie trudnych momentów życiowych (np. śmierć bliskiej osoby, nagła utrata pracy, wypadek komunikacyjny, przewlekła choroba), w których utrudnione jest efektywne radzenie sobie w nowych warunkach. Wsparcie w kryzysie obejmuje najczęściej kilka intensywnych spotkań, których celem jest opanowanie oraz uporządkowanie silnych emocji i określenie kierunku możliwych rozwiązań trudności.

50 minut

150 zł

Terapia indywidualna dorosłych

Cykl regularnych spotkań klienta i terapeuty, których celem jest praca nad konkretnym, zgłoszonym problemem bądź zagadnieniem do zmiany. Tematem spotkań mogą być zarówno sprawy osobiste (np. lepsze rozumienie siebie i swoich zachowań, rozstanie lub odrzucenie, podejmowanie decyzji), jak również zawodowe (np. mobbing, nadmierny stres, chęć zmiany pracy, lepsze funkcjonowanie ze współpracownikami). Ilość spotkań ustalana jest wspólnie z klientem, zwykle z częstotliwością jednej sesji na tydzień bądź dwa tygodnie.

50 minut

150 zł

Terapia par i małżeństw

Regularne spotkania związane z tematem relacji w związku. Jest to wsparcie dla partnerów borykających się z napięciem i kłótniami, wątpliwościami, doświadczaniem zmiany (np. zdrada, narodziny dziecka, opieka nad starzejącymi się rodzicami) lub chcących nauczyć się bezpiecznego komunikowania potrzeb i uczuć. Podczas sesji terapeuta pomaga przedstawić punkt widzenia sytuacji każdego z partnerów oraz wspiera w podejmowaniu konkretnych kroków, najlepszych decyzji i alternatywnych wzorców zachowań partnerskich.

90 minut

200 zł

Terapia rodziny

Spotkania, w których bierze udział kilka osób z rodziny. Rodzina traktowana jest jako ważna społeczna grupa pełna więzi, relacji, pełnionych ról, przekazów i zwyczajów oraz kompetencji poszczególnych krewnych, którzy wzajemnie wpływają na obraz zgłaszanej trudności. Wspólne szukanie pomocy dla przeżywanych problemów oznacza poszerzenie wachlarza korzyści dla całej rodziny. W każdej sesji uczestniczy wspierająco dwóch terapeutów. Terapia rodziny jest sytuacją dobrowolną dla wszystkich uczestników.

90 minut

250 zł

Konsultacje seksuologiczne

To spotkania, które służą ustaleniu przyczyn trudności w sprawach seksualnych oraz wskazanie najbardziej dopasowanej i możliwej formy leczenia. Konsultacje mają charakter psychoedukacyjny. Zrozumienie konkretnych zachowań, doświadczeń, myśli i emocji połączonych z własną seksualnością, daje szansę na znalezienie rozwiązań dla problemów często ukrywanych, wstydliwych, a powodujących ogromny dyskomfort w życiu. Konsultacje seksuologiczne stanowią czas pełen bezpieczeństwa i szacunku dla odczuwanych dolegliwości w tematach intymnych.

50 minut

150 zł

Każda z form pomocy realizowana jest na terenie miasta Słupsk, jak również w okolicach – czyli może odbywać się w domu klienta (wizyty domowe). W przypadku spotkań poza Słupskiem, do podanych cen doliczam koszty dojazdu.

Dbając o standardy swoich usług psychologicznych i terapeutycznych, poddaję swoją pracę superwizji. W pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

Umów się na spotkanie

tel. 606 271 987

e-mail: karolina.oszmianska@gmail.com
ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk

Godziny otwarcia: wtorki i piątki w godz. 15:00 - 20:00